Przegląd Geograficzny

to najdłużej wychodzące (od 1919 r.) naukowe czasopismo geograficzne o ogólnopolskim zasięgu. W latach 1919-1953 organ Polskiego Towarzystwa Geograficznego, od 1954 – Instytutu Geografii (i Przestrzennego Zagospodarowania) PAN.

Publikuje oryginalne prace teoretyczne, metodologiczne i empiryczne o tematyce odzwierciedlającej główne nurty i ewolucję zachodzącą w polskiej geografii. Większość tekstów ukazuje się w jęz. polskim, okazjonalnie w jęz. angielskim. Autorami są nie tylko Polacy, ale także obcokrajowcy. Od 2001 r. zeszyty są sprofilowane i dotyczą w całości geografii fizycznej lub społeczno-ekonomicznej.

Kwartalnik, w przeszłości niektóre zeszyty łączone (w latach 1941-1946 jeden numer rocznie). W 2016 r. ukazał się 88 tom. Redaguje Komitet, od 2001 r. przy współudziale organu konsultacyjno-doradczego w postaci Rady Redakcyjnej. W jej skład wchodzą znani przedstawiciele nauk geograficznych z Polski i zagranicy.

Indeksowany w: Scopus, GeoRef, ProQuest-IBBS, Geobase, Current Geographical Publications – Contents, Bibliographie Géographique Internationale.

Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.